คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน

คณะสงฆ์ อ.คลองหลวง ร่วม อบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง http://winne.ws/n27436

957 ผู้เข้าชม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.30 น. คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง โดยการนำของ พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พร้อมด้วย พระครูวิวิธกิจจาทร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม, พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

    

คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน

   ในฝ่ายฆราวาส นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร. วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, คุณจำปี จารุฤทัยกานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, คุณวรกนก เทพพิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคณะ พร้อมด้วย คุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (ส่วนกลาง) และคุณธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมกัน “มอบทาน มอบธรรม มอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งประกอบด้วย นมกล่องพร้อมดื่ม และสเปรย์แอลกฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน 1,100 ชุด โดยมี ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับมอบฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน

     สำหรับการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม” นั้น สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนตามภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานความปกติใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน โดยคณะทำงานฯ มีแผนขยายการลงพื้นที่ดำเนินงานมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 และมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเครือข่าย “บวร” ต่อไป.

คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน
คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน
คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน
คณะสงฆ์ ร่วมอบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทานให้แก่โรงเรียน

ที่มา : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

แชร์