อุณหภูมิสุดแกว่ง ! พยากรณ์ 14 - 22 ธ.ค. เล็งพื้นที่และสีกันดี ๆ

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง ไม่ได้หมายความว่า ร้อนหรือหนาว ทั้งนี้เพราะร้อนหรือหนาวเป็นความรู้สึกของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอ้างอิงด้วยว่ามีค่าเท่าไร http://winne.ws/n28499

344 ผู้เข้าชม
อุณหภูมิสุดแกว่ง ! พยากรณ์ 14 - 22 ธ.ค. เล็งพื้นที่และสีกันดี ๆ

     1) พรุ่งนี้ 14 ธ.ค. อีสานและตะวันออกเย็นลงเล็กน้อย แล้วจางลง 15 ธ.ค., 16 ธ.ค. กลับมาอุ่นขึ้นเล็กน้อย

** ข้อนี้ตรงกับที่โพสท์พยากรณ์ไว้เมื่อ 7 ธ.ค. โดยหากกลับไปดูรูปในโพสท์จะพบว่า 13 ธ.ค. แดงเข้ม, 14-15 ธ.ค. กลายเป็นส้ม เหลือง, 16 ธ.ค. กลับมาส้ม แดง สีในรูปแตกต่างกันเนื่องจากวันที่ใช้ในการอ้างอิงว่าเย็นลงหรืออุ่นขึ้นเป็นคนละวัน ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนบนรูป **

     2) 17 ธ.ค. อุ่นขึ้นชัดเจน ยกเว้นตอนบนของเหนือ บริเวณที่เป็นสีเขียว ฟ้าอ่อน

     3) 18 ธ.ค. อุ่นขึ้นชัดเจนขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสีแดง แดงเข้ม ยกเว้นเหนือ บริเวณที่เป็นสีเขียว ฟ้าอ่อน

     4) 19 ธ.ค. พื้นที่อื่นเย็นลงเมื่อเทียบกับ 18 ธ.ค. แต่เหนืออุ่นขึ้น

     5) 20-21 ธ.ค. อีสานเย็นลงชัดเจน ตอนบนของเหนือใกล้เคียง 19 ธ.ค.

     6) 22 ธ.ค. ความเย็นจาง กลับมาใกล้ 14 ธ.ค.

     * ผลการพยากรณ์ในโพสท์นี้ตรงกับที่พยากรณ์ไว้เมื่อ 7 ธ.ค. สีของรูปไม่เหมือนกันเพราะวันที่ใช้ในการอ้างอิงว่าจะเย็นลงหรือจะอุ่นขึ้นนั้นเป็นคนละวัน ซึ่งเขียนชัดเจนบนแต่ละรูป

     ** รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันนี้ 13 ธ.ค. **ย้ำว่าไม่ใช่พยากรณ์อุณหภูมิจริง** แต่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ เมื่อเทียบกับของวันนี้ พยากรณ์อุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่ 1

     *** การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง ไม่ได้หมายความว่า ร้อนหรือหนาว ทั้งนี้เพราะร้อนหรือหนาวเป็นความรู้สึกของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอ้างอิงด้วยว่ามีค่าเท่าไร

     เนื่องจากสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ติดตามอัพเดทได้ทางเพจนี้และ แอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" ครับ


ที่มา https://web.facebook.com/227284021093941

แชร์