"วัดเจ็ดลิน" วัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช 2060

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือ เจดีย์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ประกอบด้วยฐานหน้ากระดาน 3 ชั้น เป็นแบบแผนที่พบในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา และลวดลายที่ตกแต่งองค์เจดีย์ http://winne.ws/n28617

746 ผู้เข้าชม
"วัดเจ็ดลิน" วัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช 2060

     วัดเจ็ดลิน เป็นวัดที่สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช 2060 จากการค้นพบโคลงโบราณชื่อ โครงนิราศหริภุญชัย ซึ่งแต่งขึ้นในปี 2060 สมัยพญาเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ ลำดับที่ 11 นั่นเอง

     ภายในัดมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือ เจดีย์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ประกอบด้วยฐานหน้ากระดาน 3 ชั้น เป็นแบบแผนที่พบในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา และลวดลายที่ตกแต่งองค์เจดีย์ มีลักษณะเหมือนลวดลายที่ตกแต่งซุ้มประตูและเจดีย์องค์ใหญ่ที่ใช้เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพญาติโลกราช ที่วัดเจ็ดยอด สันนิษฐานว่าจะได้รับอิทธิพลจากวัดเจ็ดยอด และวัดโลกโมฬี


ที่อยู่ : ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/i2BS2gqwDGcSm6F49

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watjedlin


ที่มา www.chiangmainews.co.th

แชร์