ขั้นตอนการชำระภาษีรถ ผ่านตู้ชำระภาษีอัตโนมัติ

ชำระภาษีรถประจำปีง่ายๆ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) หรือทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax http://winne.ws/n28919

1.4 พัน ผู้เข้าชม
ขั้นตอนการชำระภาษีรถ ผ่านตู้ชำระภาษีอัตโนมัติ

ชำระภาษีรถประจำปีง่ายๆ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) หรือทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax


ขั้นตอนการชำระภาษีรถง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax


1. ลงทะเบียน

2. บันทึกหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ครอบครองรถ

3. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ประกะนภัย

4. เลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษี ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือตู้Kiosk (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร)

5. ชำระค่าภาษีรถประจำปี


ขอบคุณภาพและข้อมูล  :  กรมการขนส่งทางบก

แชร์