ขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศร

ผู้ขับขี่รถย้อนศรมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับ 200-500 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 33 มาตรา 34 บทลงโทษตามมาตรา 151) http://winne.ws/n28929

1.6 พัน ผู้เข้าชม
ขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศร

ขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศร 

      การขับรถย้อนศร หรือการขับสวนเลน เป็นพฤติกรรมที่มักพบเห็นได้บ่อยจนเป็นภาพชินตา ซึ่งการกระทำนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทาง ส่งผลต่อการจราจรที่อาจติดขัด หากโชคร้ายอาจถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน หรือชนประสานงาได้!!


ขับรถย้อนศรมีโทษอย่างไร...?

     ผู้ขับขี่รถย้อนศรมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับ 200-500 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 33 มาตรา 34 บทลงโทษตามมาตรา 151)

     ขับรถยย้อนศรแล้ว เกิดอุบัติเหตุมีโทษทางอาญา ฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ( 8 ) มาตรา 160 (3)


"หยุดความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย อย่าให้ความประมาทของคุณ กลายเป็นความเดือดร้อนของผู้อื่น"ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  กรมการขนส่ง

แชร์