จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม "โครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข" ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข จังหวัดลพบุรี http://winne.ws/n29053

1.2 พัน ผู้เข้าชม
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม "โครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข" ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข จังหวัดลพบุรี


       วานนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่ลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรม "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเมืองใหม่ 


       โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปัน ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พระภิกษุสงฆ์จะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในโอกาสต่อไปด้วย


       วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ขึ้นโดยจะให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยในเดือนธันวาคม 2565 นี้ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม "โครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุข" ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แชร์