เรื่องเล่าจาก...ชาวต่างชาติ

ในพื้นที่โดยรอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตบพิตร นอกจากพสกนิกรชาวไทยที่หลังไหลมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ จนเต็มพื้นที่ แบบไม่กลัวฟ้า ฝน แล้ว ก็ยังมีชาวต่างชาติ ในพื้นที่ด้วย … http://winne.ws/v19987

1.0 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : NationTV22

https://www.youtube.com/watch?v=U7C4cS6Ixg8

แชร์