กฎแห่งกรรม : เรื่องจริงไม่อิงนิยาย !!!

คติเตือนใจ คนเราควรอยู่ในศีลในธรรม เน้นไม่ทำให้แม้ตัวเราเองรวมถึงผู้อื่นต้องเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม คนเราก็ไม่อาจหลีกพ้นกฎแห่งกรรมได้เลย http://winne.ws/v25259

3.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอด

ขอขอบคุณรูปภาพ : กฎแห่งกรรม

แชร์