วิธีการเขียนและอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธย ในหลวง ร. 10

วิธีการเขียน และ อ่านออกเสียงพระปรมาภิไธย ในหลวงรัชการที่ 10 อย่างถูกต้อง http://winne.ws/n26349

7.4 พัน ผู้เข้าชม
วิธีการเขียนและอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธย ในหลวง ร. 10

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 62 หลายหน่วยงานได้เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ปฏิญาณตนยึดมั่นในการทำความดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 

ด้วยเหตุนี้ การใช้คำศัพท์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่การเขียนและอ่านออกเสียง พระปรมาภิไธย รวมถึงการใช้คำลงท้ายคำถวายพระพรชัยมงคล ต้องใช้อย่างถูกต้องในโอกาสสำคัญดังกล่าว 

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คำเขียน :พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คำอ่าน : พระ - บาด - สม - เด็ด - พระ - ปะ - ระ - เมน - ทะ - ระ - รา - มา - ทิบ - บอ - ดี- สี - สิน - มะ - หา - วะ - ชิ - รา - ลง - กอน - มะ - หิ - สอน - ภู - มิ - พน - ราด - ชะ - วะ - ราง - กูน - กิ - ติ - สิ - ริ - สม - บูน - อะ - ดุน - ยะ - เดด - สะ - หยาม - มิน - ทรา - ทิ - เบด - ราด - วะ - โร - ดม - บอ - รม - มะ - นาด - ถะ - บอ - พิด - พระ - วะ - ชิ - ระ - เกล้า - เจ้า - อยู่ - หัว

คำเขียนสั้น : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับคำที่ใช้ลงท้ายคำถวายพระพรชัยมงคลนั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยว่า สามารถใช้คำว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" หรือคำว่า "ทรงพระเจริญ" ตามด้วยคำว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า....."  ซึ่งหลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคลตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน เช่น

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-นามสกุล)

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท......

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เดลินิวส์

แชร์