แนะ ปชช. เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคมนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคมนี้ ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด http://winne.ws/n27680

1.0 พัน ผู้เข้าชม
แนะ ปชช. เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคมนี้

       ปภ. แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มีนาคมนี้ ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด


       นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 21 – 22 มีนาคมนี้ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัย ขอเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

       โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่างและหลังคาบ้านพร้อมจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด หากพบเห็นเสาไฟฟ้า หรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคารไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้า หรือระเบียง รวมถึงควรปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย 

       ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์