“บีทีเอส-สีทอง-บีอาร์ที” คุมเข้มโควิด/ติดเครื่องฟอกอากาศ รับเปิดเทอม

“รถไฟฟ้าบีทีเอส-สายสีทอง-บีอาร์ที” พร้อมต้อนรับเปิดเทอม จัดเข้ม 8 มาตรการคุมโควิด-19 พร้อมติดเครื่องฟอกอากาศภายในขบวนรถไฟฟ้า สร้างความมั่นใจในการเดินทาง http://winne.ws/n28889

257 ผู้เข้าชม
“บีทีเอส-สีทอง-บีอาร์ที” คุมเข้มโควิด/ติดเครื่องฟอกอากาศ รับเปิดเทอม

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 พ.ค.65 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียน แบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนประจำปี 65 จัดเข้ม 8 มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้บริการ หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามมาตรการ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558, 2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่, 3. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่เพิ่มเติม บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, 4. เพิ่มความถี่ ลดการแออัด โดยจัดขบวนรถไฟฟ้าออกให้บริการเต็มอัตราทั้งสิ้น 98 ขบวน

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์