ห้ามสูบกัญชา-กัญชง ในโรงเรียนและที่สาธารณะ

ห้ามสูบกัญชา-กัญชง ในโรงเรียนและที่สาธารณะ เตือน ห้ามขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท http://winne.ws/n29036

965 ผู้เข้าชม

รัฐบาล ห้ามสูบกัญชา-กัญชง ในโรงเรียนและที่สาธารณะ เตือน ห้ามขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท


       นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีกลุ่มนักเรียนสูบกัญชาในโรงเรียน และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปดำเนินการตามข้อกฎหมายแล้ว ขอย้ำว่าแม้ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่มีกฎหมายควบคุมให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสมตรงตามนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ


      โดยกฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในปัจจุบันอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 มีข้อกำหนดในส่วนการห้ามจำหน่ายกัญชา กัญชง ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ได้ควบคุมไม่ให้มีการ สูบ เสพในที่สาธารณะทุกประเภท ซึ่งรวมถึงโรงเรียนด้วย โดยหากเจ้าหน้าที่แจ้งให้เลิกแต่ผู้สูบ เสพไม่เลิก จะมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


     ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้นที่ผู้สูบกัญชาเป็นเยาวชน ซึ่งมีการซื้อมาจากตลาดนั้น เป็นกรณีฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่ห้ามขายกัญชา กัญชงให้แก่เยาวชนที่อายุต่ำว่า 20 ปี เช่นนี้ถือว่าผู้ขายมีความผิด ส่วนที่มีการสูบกัญชาในเขตโรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ ซึ่งประกาศสาธารณสุขระบุห้ามไว้


      ย้ำว่าปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสม การที่กัญชา กัญชงไม่อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วไม่ได้หมายความว่าบุคคลใดจะใช้กัญชาเพื่อการใดในสถานที่ใดก็ได้ และรัฐบาลไม่สนับสนุนการใช้กัญชา กัญชงเพื่อการสันทนาการขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ห้ามสูบกัญชา-กัญชง ในโรงเรียนและที่สาธารณะ
แชร์