13 ตุลาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง http://winne.ws/n29098

2.7 พัน ผู้เข้าชม
13 ตุลาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

     13 ตุลาคม 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง


     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้


-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


       วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันนวมินทรมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ยกเว้นค่าผ่านทาง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.exat.co.thขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์