รองอธิการฯ มมร ชี้ ‘โปเกม่อน’ เป็นอบายมุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (มมร.) ชี้ผลของการเล่มเกมโปเกมอน โก วิเคราะห์แล้วมีแต่เสียกับเสีย เช่น เสียเวลา เสียสุขภาพ เป็นต้น จึงอยากเตือนเยาวชนว่า เกมเล่นให้รู้จักได้ แต่ต้องรู้จักปล่อยวาง สิ่งใดก็ตามที่เอาตัวสัมพันธ์แล้วทำให้เสื่อม ต้องเลิกเสีย http://winne.ws/n6375

908 ผู้เข้าชม
รองอธิการฯ มมร ชี้ ‘โปเกม่อน’ เป็นอบายมุข

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวถึงการเล่นโปเกม่อน โก ซึ่งระบาดอยู่ในปัจจุบัน ว่า ผลของการเล่มเกมโปเกมอน โก วิเคราะห์แล้วมีแต่เสียกับเสีย เช่น เสียเวลา เสียสุขภาพ เป็นต้น สมัยก่อนอบายมุขหรือทางที่นำไปสู่ความล่มจมมีเพียง 4-5 อย่าง แต่ปัจจุบันชัดเจนว่าเกมเป็นอบายมุขเพิ่มในยุคใหม่ ดังนั้นจึงอยากเตือนเยาวชนว่า เกมเล่นให้รู้จักได้ แต่ต้องรู้จักปล่อยวาง สิ่งใดก็ตามที่เอาตัวสัมพันธ์แล้วทำให้เสื่อม ต้องเลิกเสีย

ขอบคุณ, http://www.matichon.co.th/news/245256

แชร์