ออสเตรเลียเผย ! ศาสนาพุทธ คือ ศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุด

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติของประเทศออสเตรเลีย ผลปรากฏว่า ศาสนาพุทธ มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเร็วที่สุด คือ 79.1% ในเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1996–2001 (200,000→358,000). http://winne.ws/n710

5.1 พัน ผู้เข้าชม

 ศาสนาพุทธ คือ ศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุด

ประชากรโลกที่เป็นชาวพุทธส่วนมากอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและในทวีปอื่นๆ เช่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถิติประชากรทางด้านศาสนา พบว่า รวมแล้วมีประชากรที่เป็นชาวพุทธอยู่ในช่วงระหว่าง 200 ล้าน ถึง 600 ล้านคน และประมาณกันว่าค่าเฉลี่ยจำนวนประชากรชาวพุทธ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ อยู่ช่วงระหว่าง 350-550 ล้านคน      

จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Johnson และ Grim) ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2000 - 2010 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของพุทธศาสนาในแต่ละปีมากที่สุดคือ กาต้าร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิร่าน และบางประเทศในทวีป แอฟริกา

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติของประเทศออสเตรเลียซึ่งใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติพิสูจน์การเติบโตของพุทธศาสนา ผลปรากฏว่าศาสนาพุทธ ถือเป็นประเพณี หรือ จารีตนิยม ทางจิตวิญญาณ ที่มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเร็วที่สุดคือ 79.1% ในเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1996–2001(200,000→358,000).           

และจากรายงานข่าว ศาสนาพุทธ คือ ศาสนาที่อัตราการเติบโตเร็วที่สุด ในคุกของประเทศอังกฤษ ซึ่งจำนวนผู้นับถือ เพิ่มขึ้น 8 เท่า ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา 

แหล่งข้อมูล:

Claims to be the fastest-growing religion - WikiArticle

http://www.tvono.com/wiki/22841

Buddhism - One of the Fastest Growing Religions in the West

http://www.politicalforum.com/religion-philosophy/304348-buddhism-one-fastest-growing-religions-west.html

Buddhismis fastest-growing religion in English jails over past decade

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/5977093/Buddhism-is-fastest-growing-religion-in-English-jails-over-past-decade.html

Buddhism in Ireland: the first 10 years of DiamondWay

http://www.diamondway-buddhism.org/lama-jigme-rinpoche-teaches-new-year-course/#more-4617

แชร์