Amazing AEC กับเกษมสันต์ พาไปดูจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธในโลก และรู้จัก ดร.บี.อาร์. อัมเบดการ์

ศาสนาพุทธมีสัดส่วนผู้ที่นับถือทั่วโลก 7% หรือราว ๆ 500 กว่าล้านคนเท่านั้น คิดเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือสูงเป็นอับดับ 5 ของโลก โดยศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกคือศาสนาคริสต์ คิดเป็น 33% หรือประมาณ 2,400 ล้านคน รองลงมาคือศาสนา... http://winne.ws/v17656

2.0 พัน ผู้เข้าชม

Amazing AEC กับ เกษมสันต์ วันนี้จะพาไปดูจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในโลก และพาไปรู้จัก ดร.บี.อาร์. อัมเบดการ์ ชาวอินเดียที่เกิดในวรรณะจัณฑาล วรรณะที่ต่ำที่สุดของอินเดีย แต่ท่านกลับเป็นผู้ที่มีส่วนส่งเสริมพุทธศาสนาในอินเดียให้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่สูญหายไปเสียก่อน และยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเรียกร้องความเสมอภาคในอินเดียอีกด้วย

บางคนอาจคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือจำนวนมากติด Top 3 ของโลก แต่จริง ๆ แล้วศาสนาพุทธมีสัดส่วนผู้ที่นับถือทั่วโลก 7% หรือราว ๆ 500 กว่าล้านคนเท่านั้น คิดเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือสูงเป็นอับดับ 5 ของโลก โดยศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกคือศาสนาคริสต์ คิดเป็น 33% หรือประมาณ 2,400 ล้านคน รองลงมาคือศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือ 23% หรือประมาณ 1,700 ล้านคน และศาสนาที่มีผู้นับถือสูงเป็นอันดับ 3 คือ ศาสนาฮินดู ที่มีจำนวนผู้นับถือราว 1,000 ล้านคน หรือคิดเป็น 14%

และเมื่อมาดูในสัดส่วนที่เล็กลงมาอย่างในอาเซียน ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคือ กัมพูชา ที่มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมากถึง 96.4% จากจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมด ส่วนไทยนั้นมีผู้นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับสองในอาเซียน คือ 92% หรือมีคนไทยประมาณ 65 ล้านคนที่นับถือศาสนาพุทธ

แต่หลายๆ คนคงสงสัยว่าแล้วประเทศไหนละที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด? และเชื่อได้เลยว่าบางคนอาจคิดไปถึงอินเดีย เพราะเป็นประเทศต้นกำเนิดศาสนาพุทธ รวมถึงเป็นประเทศที่มีสังเวชนียสถานจำนวนมาก แต่อินเดียนั้นเป็นคำตอบที่ผิด เพราะในอินเดียมีผู้นับถือศาสนาพุทธเพียงแค่ 0.7% หรือราวๆ 9 ล้านคนเท่านั้น โดยศาสนาที่คนอินเดียเกือบ 80% หรือประมาณ 980 ล้านคน นับถือคือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลามที่มีผู้นับถือ 175 ล้านคน หรือคิดเป็น 14% และต่อมาด้วยศาสนาคริสต์ ที่มีผู้นับถือ 28 ล้านคน อ้าวแล้วถ้าไม่ใช่อินเดียแล้วเป็นประเทศไหนละ คำตอบนั้นก็อยู่ใกล้ตัวเลย ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกคือจีน ที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากถึง 244 ล้านคน จากประชากรในประเทศ 1,400 ล้านคน 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนาในอินเดีย ที่จำนวนผู้นับถือ 9 ล้านคนในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับในอดีตนั้นถือได้ว่ามากแล้ว เพราะในอดีตศาสนาพุทธในอินเดียนั้นมีผู้นับถือน้อยมากๆ จนแทบนับหัวได้ แต่เมื่อประมาณ 60 ปีก่อนได้เกิดเรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนขึ้น นั่นก็คือมีผู้ที่ช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาในอินเดียให้กลับมาเป็นที่รู้จักกันอีกครั้ง ท่านผู้นั้นคือ ดร.บี.อาร์. อัมเบดการ์

ดร.บี.อาร์. อัมเบดการ์ เป็นชาวอินเดียที่เกิดในวรรณะจัณฑาล วรรณะที่ต่ำที่สุดของอินเดีย ชีวิตในวัยเด็กของท่านนั้นลำบากมากเพราะท่านถูกรังเกียจจากคนวรรณะอื่นๆ และครอบครัวของท่านก็มีฐานะยากจนมาก แต่ถึงกระนั้นพ่อของ ดร.อัมเบดการ์ ก็พยายามส่งเสียให้ท่านได้เรียนหนังสือ แม้ท่านจะถูกรังเกียจจากครูและเด็กนักเรียนคนอื่นๆ แต่ท่านก็พยายามจนจบชั้นมัธยมได้ และยังโชคดีได้รับพระเมตตาจากมหาราชาแห่งเมืองบาโรดาที่ให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาตรี จนกระทั้งท่านจบการศึกษาปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อ ดร.อัมเบดการ์ เรียนจบ ท่านได้กลับมาเป็นครูที่เมืองบอมเบย์ และมีโอกาสได้เข้าสู่วงการการเมืองจนได้รั้งตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงยังได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียอีกด้วย แต่สิ่งท่านต้องการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตคือเรื่องของความเสมอภาคและเท่าเทียมในอินเดีย ที่จะเป็นไปไม่ได้เลยหากอินเดียยังมีระบบวรรณะ ท่านจึงเชิญชวนให้คนอินเดียหันมานับถือศาสนาพุทธแทน เพราะจากการศึกษาของท่านพบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ 

ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2499 ดร.อัมเบดการ์ ได้นำคนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาล กว่า 500,000 คน มาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ โดยท่านได้ปฏิญาณว่า "แม้ข้าพเจ้าเกิดมาจากตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดู แต่ข้าพเจ้าจะขอตายในฐานะพุทธศาสนิกชน" และลูกหลานของคนเหล่านี้เองที่นับถือศาสนาพุทธสืบต่อกันมา จนทำให้ศาสนาพุทธในอินเดียไม่สูญหายไป แต่เรื่องเศร้าก็คือหลังจากวันที่ ดร.อัมเบดการ์ นำปฏิญาณตน 3 เดือน ท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคร้าย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2499 พูดได้เลยว่าถ้าไม่มี ดร.อัมเบดการ์ ในวันนี้อาจจะไม่มีศาสนาพุทธในอินเดียอีกแล้วก็ได้ เรียกได้ว่าท่านคือผู้ที่นำศาสนาพุทธกลับสู่อินเดียอีกครั้งนั่นเอง

-------------------------

รายการ 'ข่าวเช้าวันหยุด' เสิร์ฟข่าวสารความเคลื่อนไหว 

ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.55-07.20 น. ทางช่อง 3HD 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ 

BECTERO.tv : http://tv.bectero.com/

Facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsW...

รายการข่าววันใหม่ "ช่วง AEC Insight กับ เกษมสันต์"

รู้จัก ดร อัมเบดการ์ ผู้นำพุทธศาสนากลับสู่อินเดีย

ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 00.20 น. (เที่ยงคืนยี่สิบนาที) ทางช่อง 3

ช่องทาง Social Media 

WebSite : www.aecconsultandconnect.co.th

Facebook : www.facebook.com/KasemsantAec

Twitter : @kasemsantAEC

Youtube Channel : Kasemsant AEC

We Chat Official Account : World of Kasemsant

Instagram : KASEMSANTAEC

Line ID : @kasemsantaec

แชร์