ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น !!!

เมื่อได้พยายาม อดทน และต่อสู้กับอุปสรรคแล้ว เมื่อทุกอย่างลงตัว เมื่อถึงเวลาของมัน ความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้นแหละ http://winne.ws/v26009

2.0 พัน ผู้เข้าชม

ประสบการณ์ทำให้คนเราเห็นภาพรวม เห็นภาพใหญ่ สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในทุกปัญหาได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม มีสารพัดวิธีในการแก้ไขปัญหา  ต่างฝ่ายต่างคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันไป  

ชีวิตของเป็ด ก็มีวิธีของมัน เมื่อถึงเวลาของมัน ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดาย อยู่ที่การได้พยายาม มีความอดทน และต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ก็เท่านั้นเอง แม้เบื้องหลังอาจมีใครคอยช่วยมันอยู่ก็ตาม

ดูปัญหารอบข้างแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง เราจะรู้ว่าในทุกความสำเร็จนั้นมันอยู่แค่เอื้อมจริงๆ

Thanks & regards : Evan Zucker

แชร์