บทพิจารณาอาการ 32 เพลงพิจารณาสังขาร น่าฟังมาก จำง่าย ๆ เก็บไว้สอนใจตัวเอง

บทเพลงแหล่..บทพิจารณาอาการ 32 เพื่อพิจารณาสังขาร น่าฟังมาก จะรู้จักตนเองมากขึ้น จำง่าย ๆ เก็บไว้สอนใจตัวเอง ไม่หลงไปกับกิเลส http://winne.ws/v4064

5.3 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://www.youtube.com/watch?v=YIbenqiaQvA

แชร์