สวดธรรมจักกัปปวัตนนสูตร ฉบับ พรหม 16 ชั้น และ เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

บทสวดธรรมจักกัปปวัตนนสูตร ฉบับ พรหม 16 ชั้น และ เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล http://winne.ws/v4660

5.5 พัน ผู้เข้าชม

เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

แชร์