14 สามเณรอรหันต์

สามเณรอรหันต์ คือ สามเณรผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ในสมัยพุทธกาลมีด้วยกันถึง 14 รูป http://winne.ws/n25775

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม
14 สามเณรอรหันต์

14 สามเณรอรหันต์

01 สามเณรราหุล: สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

02 สามเณรทัพพะ: ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

03 สามเณรนิโครธ: ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือ

                             และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

04 สามเณรปิโลติกะ: อดีตเด็กขอทาน

05 สามเณรเรวตะ: เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า

06 สามเณรสานุ: ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง

07 สามเณรสีวลี: เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

08 กัสสปสามเณร: ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

09 จุนทะสามเณร: ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

10 ติสสสามเณร: สามเณรผู้รู้วันละสังขาร

11 บัณฑิตสามเณร: ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง  4 ข้อ

12 สังกิจจสามเณร: สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ

13 สุมนสามเณร: ผู้ปราบพญานาค

14 โสปากสามเณร: ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า

สามเณร คือ ผู้ซึ่งได้สั่งสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติจึงได้โอกาสบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย  น้อง ๆ ผู้ได้โอกาสบวชก็คงไม่พลาดสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเอง แล้วยังบุญกุศลแก่บิดามารดาญาติมิตรอีกด้วย ค่อย ๆ สั่งสมเพิ่มพูนบุญด้วยการบวชช่วงปิดฤดูร้อนนี้  บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 02-831-1234 หรือ www.บวช.com

อันที่จริงไม่มีอะไรฟรีในโลกใบนี้ ทุกเรื่องทุกอย่างล้วนมีต้นทุน แต่งานนี้มีผู้ด้อยโอกาสเพราะเกิดเป็นหญิงไม่สามารถบวช ขอเพียงมีส่วนในบุญบ้างก็ชื่นใจแล้ว  น้องๆ ผู้ได้โอกาสมาบวชกันนะ คิดเสียว่าเอาบุญกับพี่ ๆ น้า ๆ ป้า ๆ ยาย ๆ

ขอขอบคุณ: na_sharing

แชร์