จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”

จังหวัดหนองคาย เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10–21 ตุลาคม 2562 http://winne.ws/n26600

1.1 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”

       จังหวัดหนองคาย เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10–21 ตุลาคม 2562

        บรรยากาศการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ของจังหวัดหนองคาย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2562 นั้น ซึ่งมีการจัดงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย ขณะนี้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

         สำหรับงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ของจังหวัดหนองคาย จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ประกอบด้วย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือการแสดงแสงเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” ที่จะมีการแสดง 3 วัน คือวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งเรือยาว และการลอยเรือไฟบูชาพญานาค/การแสดงกระทงยักษ์ เป็นต้น

 

จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”

      จุดที่ 2 ที่มีการจัดกิจกรรม คือ ในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือพิธีบวงสรวงวันเปิดโลก บูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาค และการรำบวงสรวงบูชาพญาพิสัยตนาคราช ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ในช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562

       จุดที่ 3 ที่จะมีการจัดกิจกรรม คืออำเภอรัตนวาปี จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ การรำบวงสรวงองค์พญานาคราช และการแสดงวีดีทัศน์ชุดตำนานบั้งไฟพญานาคและตำนานนาคารัตนบุรี จัดในช่วงเย็นวันที่ 12 ตุลาคม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี 

จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”

       

       จุดที่ 4 คือ อำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 –9 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีรำบวงสรวงงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก และการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองพรานพร้าวและบั้งไฟพญานาค ประกอบกับการไหลเรือไฟและกระทงสายบูชาพญานาค จัดในช่วงเย็นของวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ตำบลโพนสา และจุดสุดท้ายที่มีการจัดกิจกรรม คืออำเภอศรีเชียงใหม่ จัดในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีรำบูชาพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช และงานซุมข้าวแลง แงงเวียงจันทน์ จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง

         สำหรับภาพรวมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” นั้น ขณะนี้การเตรียมความพร้อมเป็นไปตามเป้าที่ตั้งในการดำเนินการไว้ ส่วนปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ปีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2562


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

ขอบคุณภาพ   :   เทศบาลเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”
จังหวัดหนองคาย เตรียมจัดงาน ประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก”
แชร์