เสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ ผ้าพื้นเมือง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เสื้อเก็บ เป็นชื่อที่เรียกเฉพาะถิ่น ตำบลเมืองหลวง เกิดจากการเก็บลายเพื่อทอให้เกิดลวดลายบนผ้า การผลิตมีความยุ่งยากใช้เวลานาน การปักลายที่ใช้ฝีมือปักด้วยความประณีต http://winne.ws/n26616

824 ผู้เข้าชม
เสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ ผ้าพื้นเมือง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

         เสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

        นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทำเสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ (เสื้อลายลูกแก้ว) ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

          เสื้อเก็บ เป็นชื่อที่เรียกเฉพาะถิ่น ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน เกิดจากการเก็บลายเพื่อทอให้เกิดลวดลายบนผ้า การเก็บลายให้ได้ 4-5 ตะกอ เพื่อใช้ในการทอ ซึ่งเรียกว่า “ลายลูกแก้ว” กระบวนการผลิตมีความยุ่งยากใช้เวลานาน การปักลายที่ใช้ฝีมือปักด้วยความประณีต เป็นของฝากที่ผู้รับมีความพึ่งพอใจกับการรอคอย ในอดีตใช้มัดปลายแหลมคมในการตัดให้เป็นตัวเสื้อ ในปัจจุบันมีการตัดเย็บที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ดั้งเดิมของมะเกลือ และสมุนไพร 

            ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชนบททั่วทุกท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มีการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ที่มีการถักทอจากเส้นใยธรรมชาติ โดยมุ่งถึงความคงทน ปกปิดร่างกาย ป้องกันความร้อน จากแสงแดด และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

แชร์