ทำบุญกัน ปลอดภัยไว้ก่อน !!!

ทำบุญทำทานเหมือนเป็นการประกันชีวิตไว้ใช้ยามฉุกเฉิน สามารถเบิกใช้ได้ยามจำเป็น http://winne.ws/n26724

1.5 พัน ผู้เข้าชม
ทำบุญกัน ปลอดภัยไว้ก่อน !!!

หลวงพ่อสอนว่า 

ไม่เชื่อก็เผื่อเหนียวเอาไว้ ทานบารมีต้องทำไว้ ถ้าตายแล้วสูญก็เจ๊ากันไป แต่ถ้าตายแล้วไม่สูญ เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์

ไม่ว่าใครจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด หรือไม่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดก็ตาม พึงสร้างทานบารมี คือทำบุญทำทานเผื่อเหนียวไว้ สมมติว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ชีวิตไปสิ้นสุดอยู่ที่เชิงตะกอน ก็เจ๊ากันไป แต่ถ้าเกิดมีการเวียนว่ายตายเกิด ยุ่งทีเดียว มันอันตรายถ้าเราไม่ได้สร้างทานบารมีเอาไว้

ถ้าใครเชื่อว่าฝากชีวิตทุกสิ่งไว้กับเทพเจ้าที่ตนเคารพนับถือ ยังไงก็ต้องทำบุญทำทานเผื่อเหนียวเอาไว้ เผื่อตายไปแล้วไม่เจอเทพเจ้าที่เคารพนับถือ ผลแห่งทานที่ได้ทำไปจะได้ส่งผล

ที่สำคัญถ้าต้องมาเกิดใหม่เราจะได้มีผังแห่งโภคทรัพย์สมบัติ คือมีทรัพย์สมบัติที่เกิดจากการทำบุญทำทาน เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไป เหมือนการฝากเงินไว้ในธนาคารสามารถถอนออกมาใช้ได้ยามจำเป็นหรือต้องการ เหมือนปลอดภัยไว้ก่อน เหมือนเป็นการทำประกันชีวิตเอาไว้ ประกันด้วยบุญที่เราทำเอง ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเอง

การทำบุญทำทานเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทำออกไปนับเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือให้ทุกคนได้พออยู่ได้ ทำบุญตักบาตรให้พระ พระท่านก็อยู่ได้เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ทำทานให้ผู้ยากไร้ก็เหมือนต่อชีวิตให้แก่เขาเหล่านั้น ผลแห่งการทำบุญและทำทานก็ส่งผลมาที่ตัวผู้ทำ นับเป็นการลงทุนที่คุ้มมาก เพราะทำแล้วก็มีความสุขทันทีในชาตินี้ แล้วยังส่งผลไปชาติหน้า

ไม่เชื่อก็เผื่อเหนียว ทำบุญทำทานกัน ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : na_diary (Cr. วิชาการ 01)

แชร์