ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย

ผลงานที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ได้ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ผลงานในหนังสือชื่อ Women and Asian Religions นับเป็นตัวแทนนักบวชหญิงท่านเดียวจากประเทศไทยที่ได้ถูกคัดเลือกในหัวข้อ The Virtuous Life of a Thai Buddhist Nun. http://winne.ws/n18723

2.4 พัน ผู้เข้าชม
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย

เนื่องจากวันที่ 10 กันยายนเป็นวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครบ 17 ปี 

ประวัติและผลงานที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ได้ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ผลงานในหนังสือชื่อ Women and Asian Religions

นับเป็นตัวแทนนักบวชหญิงท่านเดียวจากประเทศไทยที่ได้ถูกคัดเลือกในหัวข้อ The Virtuous Life of a Thai Buddhist Nun.

ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย
ผลงานยอดเยี่ยม ถูกคัดเลือกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในฐานะนักบวชหญิง ๑ เดียวจากประเทศไทย

https://www.researchgate.net/publication/318054234_The_Virtuous_Life_of_a_Thai_Buddhist_Nun

Cr. Dr.Petcharat

แชร์