เข้าใจใหม่!! “แถบสีที่ปลายหลอด” บ่งบอกพิกัดสิ่งที่พิมพ์

ยังมีการแชร์กันต่อ ๆ กันนับตั้งแต่มีฟอร์เวิร์ด เมลเป็นต้นมาว่า แถบสีที่อยู่ก้นหรือปลายหลอดยาสีฟันนั้นเป็นตัวบอกว่า ยาสีฟันนั้นทำมาจากสารที่เป็นอันตรายหรือทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ไม่จริง http://winne.ws/n26081

2.8 พัน ผู้เข้าชม
เข้าใจใหม่!! “แถบสีที่ปลายหลอด” บ่งบอกพิกัดสิ่งที่พิมพ์

       กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกำกับดูแลความปลอดภัยในสุขภาพ ทั้งจากอาหารและยา ระบุว่า ความจริงคือแถบสีจะเป็นตัวระบุตำแหน่งสำหรับกระบวนการพิมพ์เท่านั้นเอง มีไว้เพื่อช่วยให้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์สามารถจับตำแหน่ง และระบุพิกัดของสิ่งที่จะพิมพ์ได้ ทั้งการพิมพ์ด้านหน้า ด้านหลังได้อย่างแม่นยำ

        ส่วนสีที่อยู่ปลายหลอดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องจักรที่สร้างมานั่นเอง ดังนั้นสีที่อยู่ก้นหลอดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ หรือสารประกอบในยาสีฟันเลย อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสามารถดูส่วนผสมของยาสีฟันได้ที่หลอดยาสีฟัน ซึ่งจะมีรายละเอียดที่หลอดของยาสีฟันอยู่แล้ว

เข้าใจใหม่!! “แถบสีที่ปลายหลอด” บ่งบอกพิกัดสิ่งที่พิมพ์
เข้าใจใหม่!! “แถบสีที่ปลายหลอด” บ่งบอกพิกัดสิ่งที่พิมพ์
เข้าใจใหม่!! “แถบสีที่ปลายหลอด” บ่งบอกพิกัดสิ่งที่พิมพ์

อ่านต่อที่ https://www.springnews.co.th

แชร์