การให้...กำลังใจ !?!

การให้มีแต่ได้ แค่คิดให้กำลังใจผู้อื่น เราก็จะได้กำลังใจกับตัวเราเองก่อนเสมอ http://winne.ws/n26464

2.5 พัน ผู้เข้าชม
การให้...กำลังใจ !?!

ผู้คนในยุคปัจจุบันเปราะบางมาก เอะอะไม่อยากอยู่แล้วโลกใบนี้ เอะอะก็คิดฆ่าตัวตาย ทั้ง ๆ ก็รู้ว่าเป็นบาป ผิดศีล ที่สำคัญหากเราฆ่าตัวตาย เราอาจต้องเกิดและตายด้วยการฆ่าตัวตายซ้ำ ๆ ไปอีก 500 ชาติ จะรู้ จะเชื่อ หรือไม่รู้ แต่ที่เรารู้ ๆ คือมีข่าวการฆ่าตัวตายมากมายทั่วโลก แล้วใครจะสามารถเป็นผู้ปลอบใจผู้คนเหล่านั้น ใครจะสามารถให้กำลังใจคนเหล่านั้น

อันดับแรก คนที่สามารถจะให้กำลังใจผู้อื่นได้ ต้องรู้จักให้กำลังใจแก่ตัวเองก่อน ให้ความคิดที่ถูกต้องว่า เราจะทำแต่ความดี เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ให้ทุกเวลานาทีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยการทำความดี หรือทำแต่สิ่งดีๆ ที่เรียกว่า “บุญ”และดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่เขาเรียกกันว่า “บารมี” แม้จะต้องทำมาหากินหรือศึกษาเล่าเรียน ก็ไม่ทิ้งการทำบุญและสร้างบารมี และแม้จะต้องยากลำบาก มีอุปสรรคมากมาย เราต้องให้กำลังใจตัวเอง ให้ใจของเรามีกำลังเราจะได้ไม่ท้อแท้ ไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรค ฉะนั้น อุปสรรคทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีกำลังใจ

พระท่านสอนว่า “การให้มีอานุภาพมาก และเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งมวล” คนที่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้มักมีความสุขทุกคน สุขด้วยตัวเอง

อันดับต่อไป คือ เมื่อเราให้กำลังใจตัวเราเองอย่างไร เราก็นำวิธีการเช่นนั้นไปให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้คิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้วให้กำลังใจในการทำความดี ทำแต่สิ่งดี ๆ แล้วสิ่งดี ๆ ก็จะย้อนกลับมาหาเขาแน่นอน 

หลังจากนั้นก็ให้รักษาศีลอย่างเต็มกำลัง เจริญภาวนาอย่างจริงจัง แล้วทำสามอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง คือ ให้ รักษาศีล และเจริญภาวนา จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ดังที่เราตั้งใจ ซึ่งคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ไปหลงทางเสียเวลาคิดฆ่าตัวตายอีกต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 24 กันยายน พ.ศ. 2531

ขอขอบคุณรูปภาพ : กำลังใจ

แชร์