หลักธรรมวินัยของผู้ครองเรือน +++

หลักธรรมของผู้ครองเรือนก็คือของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ทำได้ปฏิบัติได้อย่างมีวินัยก็มีแต่ความสุข http://winne.ws/n26750

3.6 พัน ผู้เข้าชม

ธรรมวินัยของผู้ครองเรือนมีหลักให้ยึด 3 หัวข้อใหญ่

หลักธรรมวินัยของผู้ครองเรือน +++

1. ให้ละกรรมกิเลสทั้ง 4

กิเลสทั้ง 4 คือ ศีลข้อที่ 1 ถึง ศีลข้อที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย:

1.การฆ่า

2. การลักขโมย

3.เจ้าชู้ ประพฤติผิดในกาม

4.พูดเท็จ ส่อเสียด คำหยาบเพ้อเจ้อ

2. ไม่ทำบาปกรรมโดยฐานะ 4 หรือ อคติ 4

คือ ไม่ทำชั่ว 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย:

1.รัก/ชอบใจ (ส่งผลให้ลำเอียง / คอรัปชั่น)

2.โกรธ/ชัง (ส่งผลให้กลั่นแกล้ง)

3.หลง/โง่งมงาย (ส่งผลให้มีหลายมาตรฐาน)

4.กลัวภัย (ส่งผลให้เอาตัวรอด/ เห็นแก่ตัว)

3. ไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ 6 หรือ อบายมุข 6

ประกอบด้วย :

1.ดื่มน้ำเมา สุรา เมรัยสิ่งเสพติด ส่งผลให้

   - ทรัพย์หมดไปอย่างเห็นได้ชัด (เสียทรัพย์ ทำลายเศรษฐกิจ)

   - ก่อการทะเลาะวิวาท (เสียอารมณ์)

   - เป็นบ่อเกิดแห่งโรค (เสียสุขภาพ)

   - เสียบุคลิกภาพชื่อเสียง (เสียชื่อ)

   - เป็นผู้ไม่รู้จักละอาย (เสียมารยาท)

   - บั่นทอนกำลังสติปัญญา (เสียสติ / เสียปัญญา / ทำให้โง่)

2.ไปในที่ที่ไม่ควรไป /ไปในเวลาที่ไม่สมควร ส่งผลให้

   -ไม่รักตัวเอง / เสี่ยงตาย

   - ไม่รักครอบครัว

   - ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ

   - เป็นที่ระแวงสงสัย/ ไม่มีเครดิต

   - เป็นเป้าให้ถูกใส่ความ

   - เป็นที่มาของความเดือดร้อนของสารพัดเรื่อง

3.ปล่อยจิตใจให้หมกมุ่นเรื่องบันเทิงเริงรมย์ ส่งผลให้

   - เสียเวลา

   - เสียการงาน

4.เล่นการพนัน ส่งผลให้

   - ผู้ชนะย่อมก่อเวร

   - ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป

   - เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ

   - ถ้อยคำไม่เป็นที่เชื่อถือ

   - ถูกเพื่อนฝูงดูหมิ่น

   - ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าไม่สามารถดูแลครอบครัว

5.คบคนชั่วเป็นมิตร ทำให้เราชั่วตามไปด้วย ส่งผลให้

   - เป็นนักพนัน

   - เป็นนักเลงเหล้า

   - เป็นคนโลภ ไม่รู้จักพอ

   - เป็นคนโกง

   - เป็นคนพูดเหลวไหล

   - เป็นคนก้าวร้าวรุนแรง

6.เป็นผู้เกียจคร้าน ทำให้เงินไม่เข้า ที่มีอยู่ก็ร่อยหรอหมดไป ส่งผลให้

   - เป็นผู้มากไปด้วยการอ้างเหตุผลที่จะไม่ทำงาน

   - ผลัดเพี้ยนการงานอยู่เสมอ

ที่สำคัญ ผลพวงจากอบายมุขทั้ง 6 ส่งผลให้ตัวเองฉิบหายถึง 6 เรื่อง หรือทำให้มีมารยาทแย่ ๆ มีนิสัยหรือสันดานแย่ ๆ ถึง 6 อย่างคือ

1.นอนตื่นสาย 

2.ชอบข้องแวะ สามี/ภรรยา ผู้อื่น

3.จองเวร

4.ทำเรื่องไร้สาระ

5.คบมิตรชั่ว

6.แล้งน้ำใจ

ฉะนั้น ถ้าหากคนเราปฏิบัติตามหลักธรรมของผู้ครองเรือนได้ครบทั้ง 3 ข้อข้างต้นคือ เป็นผู้ปราศจากกรรมอันลามก 14 หรือละเว้นจากการทำสิ่งไม่ดีทั้ง 14 ข้อได้ย่อมเป็นผู้ปกป้องทิศ 6 ได้ คือเป็นที่พึ่งเป็นที่รักของทิศ6 ทำอะไรก็สำเร็จทั้งในโลกนี้ในปัจจุบันนี้และโลกหน้าคือตายแล้วก็ไปสู่สุคติ จะมีแต่ความสุขตลอดไป


ขอขอบคุณข้อมูล : na_diary (Cr: ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเทพร่ำสอน)

ขอขอบคุณรูปภาพ : ครอบครัว

แชร์