ตีนเป็ด ไม้มงคลมากสรรพคุณที่ไม่ค่อยมีใครรู้

ต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบรรณต้นไม้เพื่อความสิริมงคลซึ่งจะทำให้มีเกียรติยศ ได้รับการยกย่องและการนับถือจากบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ http://winne.ws/n27911

3.0 พัน ผู้เข้าชม

     ตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตรลักษณะต้นมีรูปทรงพุ่มสูงคล้ายฉัตร จัดอยู่ในวงศ์โมก มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้และริมลำห้วยในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณนั้นก็ถือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย
     ตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณถือเป็นไม้มงคลของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมพุทธศักราช 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพันธุ์ไม้ดังกล่าวจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดวันรณรงค์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่ 50 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงได้นำพันธุ์ไม้สัตบรรณพระราชทานมาปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9มิถุนายน พุทธศักราช 2537 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครจึงถือได้ว่าต้นตีนเป็ด หรือสัตบรรณเป็นต้นไม้มงคลของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ก็ยังเป็นต้นไม้ประจำเขตพญาไทในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ชื่อภาษาอังกฤษ : White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris(L.) R. Br. (อยู่ในวงศ์ Apocynaceae)

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นตีนเป็ด
     ตามความเชื่อของคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ จัดเป็นไม้มงคลนาม ปลูกไว้เพื่อความสิริมงคลซึ่งจะทำให้มีเกียรติยศ ได้รับการยกย่องและการนับถือจากบุคคลทั่วไป เพราะมีคำว่า"พญา" ซึ่งมีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่ที่ควรยกย่องและเคารพนับถือส่วนคำว่า "สัต" มีความหมายว่าสิ่งที่ดีงามและความมีคุณธรรมเช่นนี้คนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกต้นตีนเป็ดไว้ในบริเวณต่าง ๆเพื่อเสริมสิริมงคลนั่นเอง

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน
     การปลูกต้นตีนเป็ดเพื่อเสริมสิริมงคลแก่บ้านนั้นควรปลูกไว้ทางทิศเหนือจะทำให้น่าเคารพนับถือ มีเกียรติยศ และได้รับการยกย่องการปลูกต้นตีนเป็ดนั้นควรปลูกในวันเสาร์ และผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือหรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านยิ่งขึ้นไปอีก

ส่วนประกอบของต้นตีนเป็ด
ลักษณะของลำต้น

     ต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นสูงประมาณ 7-10 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 60-90 เซนติเมตร ลำต้นมีสีขาวปนน้ำตาลผิวลำต้นแตกเป็นร่องตื้น ๆ มีเปลือกหนาแต่เปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆสีขาวปนน้ำตาล เมื่อกรีดดูจะมียางสีขาว ลำต้นตรงโดยจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมากเป็นลักษณะเป็นชั้น ๆ ส่วนเปลือกชั้นในนั้นจะมีสีน้ำตาลและมีน้ำยางสีขาว
ใบ
     ใบของต้นตีนเป็ดจะออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งโดยช่อหนึ่งนั้นจะมีใบประมาณ 5-7 ใบ ก้านใบสั้นแผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปหอกแกมรูปขอบขนาน หรือรูปมนแกมรูปบรรทัดปลายใบจะเป็นติ่งเล็กน้อย ใบด้านบนนั้นจะมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างจะมีสีขาวนวลหากเด็ดก้านใบจะมียางสีขาว ลักษณะใบยาวรี ปลายใบมน โคนใบแหลมและขนาดของใบมีความยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร
ดอก
     ดอกตีนเป็ดจะออกดอกเป็นสีเขียวอ่อนเป็นช่อตามปลายกิ่งปากท่อของกลีบดอกจะมีขนยาวปุกปุย ซึ่งดอกตีนเป็ดนั้นจะมีกลิ่นฉุนรุนแรงหากสูดดมเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอม แต่ถ้าสูดดมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะโดยช่วงค่ำนั้นดอกจะส่งกลิ่นแรงกว่าเวลาอื่น ๆดอกตีนเป็ดเป็นกลุ่มคล้ายดอกเข็มช่อหนึ่งจะมีกลุ่มดอกประมาณ 7 กลุ่มดอกมีสีขาวอมเหลือง โดยปกติแล้วจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ผล
     ผลของตีนเป็ดจะออกผลเป็นฝักยาวโดยออกเป็นฝักคู่หรือเดี่ยว มีลักษณะเป็นเส้น ๆ กลมเรียวยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกจะมีสีน้ำตาล และถ้าผลแก่แล้วจะแตกมีขุยสีขาวคล้ายฝ้ายปลิวไปตามลมได้ ในฝักนั้นจะมีเมล็ดเล็ก ๆ ติดอยู่กับขุยด้วย


สายพันธุ์อื่น ๆ
สายพันธุ์ของต้นพญาสัตบรรณส่วนใหญ่จะมาจากสองแหล่งสำคัญ นั่นคือแถบหมู่เกาะโซโลมอนและมาเลเซีย และอีกสายพันธุ์หนึ่งจะมาจากทางแถบเอเชียกลางในประเทศอินเดีย

วิธีการปลูก
- นำเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางเพาะกล้าที่มีดินร่วนปนทรายผสมขุยมะพร้าวและรองก้นด้วยปุ๋ยคอก โดยแนะนำให้เพาะต้นกล้าแค่กระถางละ 1 ต้น
- ดูแลรดน้ำทั้งเช้าและเย็น รดให้พอชุ่มแต่ไม่ให้แฉะหรือมีน้ำขังโดยเด็ดขาดเพราะอาจเสี่ยงเป็นโรคราได้
- หลังจากปลูกไปได้ 90 วัน และต้นมีความแข็งแรงดีแล้วให้ย้ายต้นกล้าตีนเป็ดมาปลูกในหลุมปลูกดินร่วน โดยเน้นบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งไม่มีเสาไฟหรือสายไฟฟ้าพาดผ่าน
- ปลูกให้ห่างจากตัวบ้านหรือแนวกั้นรั้วสักประมาณ 20-30 เมตรเพื่อไม่ให้รากขนาดใหญ่ชอนไชทำร้ายฐานรากของสิ่งก่อสร้างได้
- เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้รดน้ำในระดับปานกลาง      

วิธีการดูแล
แสงแดด
     การปลูกต้นตีนเป็ดนั้นควรจะปลูกในบริเวณที่มีแดดส่องถึงหรือที่แจ้ง เพราะตีนเป็ดเป็นไม้ที่ชอบแดดดังนั้นควรจะให้ต้นตีนเป็ดนั้นโดนแดดแบบเต็มวัน
น้ำ
     รดน้ำทุกวัน ทั้งเช้าและเย็นโดยรดให้พอชุ่มฉ่ำในระดับปานกลาง ห้ามแฉะและมีน้ำขังอย่างเด็ดขาด
ดิน
     ดินที่เหมาะกับการปลูกต้นตีนเป็ดนั้นคือดินร่วนหมั่นพรวนดินในตอนใส่ปุ๋ย เพื่อให้บริเวณที่ปลูกนั้นสามารถระบายน้ำได้เพราะต้นตีนเป็ดชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี
ปุ๋ย
     บำรุงต้นตีนเป็ดด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ3 ครั้ง จะทำให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรง

ประโยชน์และสรรพคุณอื่น ๆ
- ตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน จะทำให้เป็นร่มเงา เพิ่มความสวยงามและเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
- เนื้อไม้ต้นตีนเป็ดสามารถนำไปใช้ทำหีบใส่ของ ลูกทุ่นอวน  รองเท้าไม้ ของเล่นสำหรับเด็ก และไม้จิ้มฟันได้

ราคาต่อต้นโดยประมาณ
สำหรับต้นกล้าเพาะจากเมล็ดขนาดสูงไม่เกิน 1 เมตร ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ต้นละ 200-300 บาทและ หากเป็นต้นที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นตามขนาดความสูงและอายุของต้น โดยต้นอายุราว 3-5 ปี ราคาจะอยู่ที่หลัก 500-1000 บาทและราคาสูงถึงระดับ 4-5000 สำหรับต้นที่อายุเกิน 10 ปีขึ้นไป

ตีนเป็ด ไม้มงคลมากสรรพคุณที่ไม่ค่อยมีใครรู้
แชร์