รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

ในการจะใช้แอป SSO Connect นี้สำหรับผู้ประกันตนที่เคยลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ของประกันสังคม คือ www.sso.go.th ไว้แล้ว เราก็สามารถล็อคอินได้โดยใช้ username คือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก http://winne.ws/n28058

2.2 พัน ผู้เข้าชม
รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

      รีวิวการเช็คเงินสะสมประกันสังคมแบบง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect ซึ่งมีทั้งในแบบ iOS และ Andriod ซึ่งถือว่าสะดวกมากสำหรับเพื่อน ๆ ที่เป็นผู้ประกันตน ซึ่งเราเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงต้องการทราบว่าเงินประกันสังคมที่เราถูกหักไปในแต่ละเดือนนั้น เป็นจำนวนเท่าไร และถูกหักไปไว้ทำอะไรบ้าง 

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิชราภาพ ซึ่งตามหลักของประกันสังคมแล้ว เราจะได้รับเงินส่วนนี้เมื่อเราเกษียณอายุ ซึ่งในปัจจุบันนี้กำหนดไว้ที่อายุ 55 ปี โดยในการใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect นี้ทำให้เราสามารถดูยอดเงินสะสมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้ประกันตนได้เลย

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

     ในการจะใช้แอป SSO Connect นี้สำหรับผู้ประกันตนที่เคยลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ของประกันสังคม คือ  www.sso.go.th ไว้แล้ว เราก็สามารถล็อคอินได้โดยใช้ username คือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ password เช่นเดียวกับที่เราเคยลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทั้งในทางเว็บไซต์ของประกันสังคม หรือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นกัน 

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

      ในส่วนของผู้ประกันตนเมื่อล็อคอินเข้ามาในแอปพลิเคชัน SSO Connect แล้ว ข้อมูลที่เราจะเห็นในหน้าแรก ๆ ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน / สถานพยาบาล / วันที่เป็นผู้ประกันตน / สถานะของผู้ประกันตน

       ในส่วนของรายการที่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง จะมีดังนี้

        เงินสมทบชราภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปี เงินที่เราถูกหักไปนั้น นำไปสมทบในส่วนของเงินสมทบชราภาพกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินจำนวนกี่บาท ส่วนที่นายจ้างสมทบเป็นเงินกี่บาท และส่วนที่รัฐบาลสมทบเป็นเงินกี่บาท รวมเป็นเงินกี่บาทในปีนั้น ๆ และรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ปีแรกที่เราเป็นผู้ประกันตน มาจนถึงในปีปัจจุบัน เรามีเงินส่วนนี้กี่บาท

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

       เงินสมทบผู้ประกันตน เราสามารถเลือกให้แสดงในแต่ละปีว่าเราถูกหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในแต่ละเดือน เป็นเงินกี่บาท เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

       การเบิกสิทธิ์ประโยชน์ เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบในส่วนของเงินสมทบผู้ประกันตน เราสามารถเลือกดูข้อมูลการเบิกสิทธิประโยชน์ของปีนั้น ๆ ได้ว่าเราใช้สิทธิอะไรไปบ้าง ซึ่งก็จะแสดงให้เห็น วันที่จ่ายเงิน ประเภทสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับ จำนวนเงินที่เราได้รับ ช่องทางการจ่ายเงิน และยอดรวมทั้งปี จนถึงวันที่ปัจจุบัน ที่เราเรียกขึ้นมาดู เราก็จะได้เห็นว่าเราเบิกสิทธิประโยชน์อะไรไปบ้างแล้วและรวมเป็นเงินเท่าไร

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

     ค่ารักษาทันตกรรม ซึ่งเราจะเบิกได้ปีละ 900 บาท หากเรายังไม่เคยใช้สิทธิในปีนั้น ๆ เราก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือแสดงอยู่การเปลี่ยนโรงพยาบาล นอกจากการเช็กสิทธิ 

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

       เราก็สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้โดยใช้แอปนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นสถานพยาบาลที่เราเลือกไว้ และสถานพยาบาลที่เราต้องการจะเปลี่ยน รวมถึงเหตุผลที่เราต้องการจะเปลี่ยน

รีวิววิธีเช็กเงินสะสมประกันสังคมด้วยแอป SSO Connect แบบง่าย ๆ แอปเดียวครบ

       จะเห็นได้ว่าการใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect นี้สะดวกมาก เราสามารถคำนวณดูได้เลยว่าเงินที่เราถูกหักไปนั้น เราได้รับประโยชน์อะไรกลับมาบ้าง คุ้มกันไหมในสิ่งเราถูกหักไปกับสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับ เพื่อน ๆ ที่เป็นผู้ประกันตน ที่ไม่เคยใช้แอปนี้ ลองเข้าไปตรวจสอบดูได้ด้วยตนเองซึ่งถือว่าสะดวกมาก เพราะเราไม่ต้องไปติดต่อด้วยตนเองหรือโทรไปที่ประกันสังคม 

ที่มา https://intrend.trueid.net/

แชร์