เมืองลอยน้ำในปูซาน ผลิตไฟฟ้าเอง มีพื้นที่ปลูกผัก รองรับภัยพิบัติทางน้ำ

สาเหตุที่ปูซานได้ถูกเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่างเนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วและโดนคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย http://winne.ws/n28619

1.2 พัน ผู้เข้าชม
เมืองลอยน้ำในปูซาน ผลิตไฟฟ้าเอง มีพื้นที่ปลูกผัก รองรับภัยพิบัติทางน้ำ

     ต้นแบบเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกกำลังถูกสร้างขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ โดยจะแล้วเสร็จในปี 2025 ผ่านข้อตกลงโดยนครปูซานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, Oceanix นักออกแบบชาวนิวยอร์ก และการสนับสนุนจากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)

     เมืองนี้จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ มีการผลิตอาหารและน้ำจืดเพื่อบริโภคเอง นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาให้รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างน้ำท่วม สึนามิ และพายุเฮอริเคนระดับ 5 ได้เนื่องจากเป็นแท่นลอยอยู่เหนือพื้นทะเล โดยเมืองนี้จะเริ่มก่อสร้างเร็ว ๆ นี้และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 200,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

     ในอนาคตยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้อยู่อาศัยจะต้องเสียค่าเช่าหรือจะตั้งรกรากได้อย่างไรบ้าง

     การออกแบบโดยรวมของเมืองนั้นแต่ละเกาะจะมีลักษณะหกเหลี่ยมและมีการเคลือบหินปูนที่แข็งกว่าคอนกรีตสองถึงสามเท่า ใต้ทุ่นลอยจะมีกรงที่ใช้เก็บหอยเชลล์ เคลป์ และอาหารทะเลอื่น ๆ ได้ ผู้คนบนเกาะนี้จะบริโภคอาหารจากพืชเป็นหลัก พืชผลออร์แกนิกจะเติบโตผ่านระบบแอโรโพนิกส์และระบบอควาโพนิก และการปลูกฟาร์มกลางแจ้งและเรือนกระจก ในขณะเดียวกันของเสียจากปลาในน้ำก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้

     สาเหตุที่ปูซานได้ถูกเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่างเนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วและโดนคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย

ที่มา  https://web.facebook.com/environman.th

แชร์