ไฟเลี้ยวใช้ถูกวิธี..มีความปลอดภัย

กฎหมายกำหนดให้เปิดไฟเลี้ยวและชะลอรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และผู้ขับขี่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น http://winne.ws/n28969

2.2 พัน ผู้เข้าชม
ไฟเลี้ยวใช้ถูกวิธี..มีความปลอดภัย

  ไฟเลี้ยวใช้ถูกวิธี..มีความปลอดภัย


ก่อนเลี้ยว   :   กฎหมายกำหนดให้เปิดไฟเลี้ยวและชะลอรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และผู้ขับขี่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยเปิดไฟเลี้ยวแปรผันตรงกับความเร็วรถ เช่น หากใช้ความเร็ว 60 กม./ชม. ก็ควรเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้า 60 เมตร


ก่อนเปลี่ยนเลน   :   เปิดไฟเลี้ยวกระพริบ 2-3 ครั้ง เพื่อให้สัญญาณแก่รถคันอื่น


ก่อนออกจากวงเวียน   :   เปิดไฟเลี้ยวก่อนเข้าทางหลักทุกครั้ง


ก่อนเบรกกะทันหัน/เจออุบัติเหตุ  :   สามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาสลับกันถี่ๆ หรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นใวามระมัดระวังมากขึ้น


การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย – ขวา   :    ก่อนถึงจุดหมาย หรือการเปลี่ยนเลน แซง หรือเคลื่อนรถออก โดยการให้สัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้


ขอบคุณภาพและข้อมูล   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์