ชาวอำเภอประสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี”

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตามโครงการ "สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี" ณ วัดตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ http://winne.ws/n29051

836 ผู้เข้าชม
ชาวอำเภอประสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี”

     ชาวอำเภอประสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี”


     เช้าวันที่ 17 พ.ย. 65 KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตามโครงการ "สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี" ณ วัดตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


     โดยมี นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท, พันจ่าโท สมมารถ ปล้องไหม ปลัดอาวุโสอำเภอปราสาท,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตักบาตรเป็นจำนวนมากขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์