เปิดเสียงสวดมนต์ ยังไง ให้ผีหรือวิญญาณในภพภูมิต่าง ๆ ได้บุญด้วย

ผีหรือวิญญาณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ เขาน่าสงสาร ถ้าเราแผ่บุญให้เขาบ่อย ๆ เขาจะได้เป็นไปตามกรรมของเขา ไม่ต้องติดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง รอคอยอย่างทรมาน เพราะการรอคอยนั้นเป็นทุกข์ http://winne.ws/v15637

2.3 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=inalVwKUBsA

แชร์