กิ๊ก "มยุริญ" ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม จนถึงขั้น ฝึกตาย ได้อย่างไร ? ไปชมพร้อมกันครับ

กิ๊ก มยุริญ ฝึกสมาธิ จนถึงขั้น เตรียมตัวตาย ได้อย่างไร ? การเกิดเป็นมนุษย์นั้น ยากขนาดไหน ? เราต้องยอมรับกฎ 4 ข้อ ก่อนคือ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ทุกคนต้องแก่ เรามีความตายเป็นธรรมดา คือทุกคนต้องตาย เรามีกรรมเป็นของตน http://winne.ws/v17628

806 ผู้เข้าชม

กิ๊ก มยุริญ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ จนถึงขั้น เตรียมตัวตาย หรือฝึกตาย ได้อย่างไร ? 

การเกิดเป็นมนุษย์นั้น ยากขนาดไหน ? เราต้องยอมรับกฎ 4 ข้อ ก่อนคือ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ทุกคนต้องแก่ เรามีความตายเป็นธรรมดา คือทุกคนต้องตาย เรามีกรรมเป็นของตน คือเราทำกรรมใดไว้ เราต้องรับผลของกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว และเราเป็นทายาทของกรรมที่เราทำนั้น หมายถึง เราทำอย่างไร เราก็ได้รับสิ่งนั้น เป็นอย่างที่เราทำนั้นเอง 

และยังมีเกร็ดความรู้ อะไรที่เราน่าจะได้นำมาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอีก ไปรับชมพร้อมกันครับ

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://www.youtube.com/watch?v=Y8O0-X84iJk

แชร์