ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ มีจริงหรือ?!?

เรื่องเล่าการขุดหามหาสมบัติใต้ดินในบริเวณวัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลเป็นอย่างไร ต้องติดตามฟังกัน ... http://winne.ws/v18793

1.6 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอด

https://www.youtube.com/watch?v=IKao8Q0mSnY

แชร์