สวดขจัดภัย (ไล่สิ่งอัปมงคล) พิบัติ 3 ประการ จากโรคภัย จากอมนุษย์ และจากเศรษฐกิจเสียหาย

บทสวดขจัดภัยพิบัติ 3 ประการ จากโรคภัย จากอมนุษย์ และจากเศรษฐกิจเสียหาย หรือเรียกว่าเป็นบทสวด พลจักรรัตนสูตร เป็นบทสวดในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ได้โปรดให้พระอานนท์ไปสวดให้เมืองไพสาลี http://winne.ws/v5894

8.6 พัน ผู้เข้าชม

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2012

บทสวดขจัดภัยพิบัติ 3 ประการ จากโรคภัย จากอมนุษย์ และจากเศรษฐกิจเสียหาย หรือเรียกว่าเป็นบทสวด พลจักรรัตนสูตร เป็นบทสวดในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ได้โปรดให้พระอานนท์ไปสวดให้เมืองไพสาลี รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสามประการนี้

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://www.youtube.com/watch?v=eyCCYJRu8GM

แชร์