พระศักดา สุนฺทโร กับดักชีวิต

เราไม่รู้เส้นทางในวันนี้ เราจะเหยียบอะไร เพราะของแหลมคมที่เป็นกับดักยังมีอีกมาก ชีวิตเราไม่รู้จะไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไปบ้าง http://winne.ws/v6636

3.3 พัน ผู้เข้าชม
แชร์