"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" จัดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าโอทอปนำสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปมาจำหน่าย http://winne.ws/n27136

4.0 พัน ผู้เข้าชม
"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

          จังหวัดสุรินทร์เปิดตลาดนัดกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน 

            วันนี้ (22 พ.ค. 63) บรรยากาศวันแรกของตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ "ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" จัดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าโอทอปนำสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปมาจำหน่าย เพื่อช่วยระบายสินค้าในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งมีเกษตรกรผู้ประกอบการนำพืชผัก ต้นไม้ ผลไม้ อาหารพื้นบ้าน อาหารสด อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอทอปมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกและดี 

            โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานพัฒนาชุมชน ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงจัดให้มีตลาดนัดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกันขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ 

"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

 แต่การเปิดตลาดนัดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล โดยจัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ อส. ดูแลระยะห่างระหว่างบุคคล ตามหลัก Social distancing ซึ่งตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน 

           จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าทุกเช้าของวันศุกร์ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ได้มีสถานที่ระบายผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีรายได้เลี้ยงชีพ และยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าเกษตรโดยตรงจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคในราคาที่ถูกและปลอดภัย และช่วยเหลือทั้งช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ขาย และช่องทางการบริโภคที่ปลอดภัยและประหยัด ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19
"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19
"ตลาดคนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์