นั่งสมาธิกันนะ - 2

มานั่งสมาธิกันเถอะ เพื่อให้รู้เป้าหมายของชีวิต http://winne.ws/n26379

1.1 พัน ผู้เข้าชม
นั่งสมาธิกันนะ - 2

ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร โลกจะเกิดสันติสุข และสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ทุกคนในโลกที่เกิดมาไม่ค่อยจะรู้เป้าหมายของชีวิต ชีวิตจึงไม่มีเป้าหมาย การดำเนินชีวิตก็สะเปะสะปะไป

เพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้เป้าหมายของชีวิต การดำเนินชีวิตก็ถูกต้อง ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบัน แล้วก็ดับทุกข์ได้ และเป้าหมายของชีวิตนี้ก็ได้มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงบรรลุเป้าหมายของชีวิตแล้ว และทรงสั่งสอนอบรมเรื่อยมา ตกทอดมาถึงพวกเราก็คือ การทำพระนิพพานให้แจ้ง หมายถึง การสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ เพราะชีวิตมีทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูง ล้วนมีทุกข์

                ชนชั้นล่าง...ก็ทุกข์แบบชนชั้นล่าง

                ชนชั้นกลาง...ก็ทุกข์แบบชนชั้นกลาง

                ชนชั้นสูง...ก็ทุกข์แบบชนชั้นสูง”

ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์เลย มีทุกข์ทุกคน เพราะฉะนั้น การสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์จึงเป็นเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ สมาธินี่แหละจะช่วยได้  ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านวิธีการต่างๆ มามากมายที่จะดับทุกข์ สุดท้ายมาพบตอนนั่งสมาธิที่ใต้โคนต้นโพธิ์นั่นแหละ

นั่งสมาธิกันนะ เมื่อเราหาวิธีการของตัวเราเองได้แล้ว คือนั่งให้สบายรู้สึกมีความสุข นั่งทุกวัน ขณะที่เรานั่ง ทำจิตใจให้สงบนิ่งได้จนสบาย มีความสุข เห็นอะไรก็ดูไป ดูด้วยใจสงบนิ่ง ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น จะรู้สึกว่าตกจากที่สูง ดิ่งลงเหว ดิ่งเข้าอุโมงค์ หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราเห็นจุดสว่างตรงไหน ก็มองตรงจุดสว่างนั้น ด้วยความสงบเยือกเย็น ไม่ต้องตื่นเต้น ดีใจ หรือตกใจ มีอะไรให้ดูก็ดูไป ไม่มีอะไรให้ดู ก็เฉย ๆ นิ่ง ๆ ไว้ 

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอขอบคุณรูปภาพ : สมาธิ2

แชร์